1997 Lider na rynku stolarki budowlanej

Rok 1996 był kolejnym dobrym rokiem dla największego w naszym rejonie zakładu – wołomińskiej Stolarki. Firma ta z obrotem ponad 150 mln PLN wysoko plasuje się w przeróżnych rankingach największych polskich przedsiębiorstw, znana jest w całej Polsce, ale też w Europie. Tymczasem niezbyt dużo wiedzą o niej sami mieszkańcy Wołomina. Jest rzeczą niby znaną, że produkuje się tu okna i drzwi, ale jakie, w jakim asortymencie, tego już nie bardzo wiadomo. Poniższy tekst stawia sobie za cel przybliżenie Państwu wyrobów Stolarki i jej pozycji na krajowym rynku.

Stolarka Wołomin S.A. lider na rynku stolarki budowlanej

Na całym świecie, także w Polsce obserwuje się powrót do tradycyjnych materiałów budowlanych, wykonanych z tra­dycyjnych surowców. Podobny trend zaobserwować można w dziedzinie stolarki budowlanej. Jeszcze kilka lat temu wydawać się mogło, że drewniane okna i drzwi zostaną wyparte przez tworzywa sztuczne. Wyraźna poprawa jakości okien drewnianych sprawiła jednak, że nawet dotychczasowi użytkownicy okien plastikowych zaczynają już, po kilku zaledwie latach, wymieniać je z powrotem na okna z tradycyjnego surowca. Również badania laboratoryjne potwierdzają, że okna jednoramowe wykonane z drewna mają lepsze parametry użytkowe; decyduje o tym przede wszystkim lepsza izolacyjność cieplna ramy drewnianej w porównaniu z jej tworzywowym odpowiednikiem.

Krajowy rynek stolarki bu­dowlanej to w 70 procentach okna i drzwi drewniane, spośród których co czwarte pochodzi z największej w kraju fabryki – ZSB STOLARKA WOŁOMIN S.A. Nasza STOLARKA jest nie tylko największym producentem, wytwarzającym co roku po­nad milion okien i drzwi, ale też to firma, która oferuje największy wybór: w produkcji jest prawie 1000 odmian i wzorów, produkowanych zarówno w wielkich seriach, jak i na indywidualne zamówienia.

Najstarszym już produktem wołomińskiej STOLARKI są okna zespolone. Zmodyfikowa­na ich wersja z wyglądu nawet nie przypomina tych sprzed kil­kunastu lat: okucia obwiedniowe, szyby uszczelniane siliko­nem, uszczelki z kompozytu EPDM, ozdobne zaślepki śrub zespalających – wszystko to po­woduje, że ktoś spoza branży ła­two może pomylić je z oknami jednoramowymi. W istocie od okien jednoramowych różni je jedynie to, że mają wyższy współczynnik przenikania ciepła (k<2,6) oraz że są dwukrotnie tańsze. Podniesienie ich walo­rów estetycznych i użytkowych, połączone z utrzymaniem niskiej ceny spowodowało, że nadal cie­szą się one dużym powodze­niem wśród inwestorów i klien­tów indywidualnych.

Od kilku lat STOLARKA WO­ŁOMIN S.A. oferuje również okna jednoramowe z drewna kle­jonego warstwowo. Warstwowe klejenie drewna zapobiega wypaczeniu się” ram okiennych, a w efekcie stabilizuje na wiele lat jego parametry fizyczne. Elemen­ty ram tych okien wytwarzane są na sterowanych numerycznie obrabiarkach, pozwalających na uzyskanie dokładności obróbki do 1/10 mm. Okna jednoramo­we szklone są trzyszybowymi zestawami zespolonymi, które pozwalają na obniżenie współ­czynnika k nawet poniżej warto­ści 1,3. Całość konstrukcji okna uzupełniają nowoczesne okucia obwiedniowe, sterujące otwiera­niem i uchylaniem okna jedną klamką, wytrzymałe, równo­mierne warstwy farb akrylo­wych, zabezpieczające ramę na

wiele lat oraz uszczelki z kom­pozytu EPDM. Okna jednoramowe z Wołomina posiadają naj­wyższą europejską klasę, czego dowodem są liczne nagrody przyznawane tym wyrobom na targach i wystawach w Londy­nie, Wiedniu, SankPetersburgu, ale też w Warszawie, Gdańsku czy Katowicach. W 1996 roku okna STOLARKI po kilkuletnim procesie aprobacyjnym uzyskały pierwszą na okna drewniane Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

Hitem ostatniego roku były wprowadzone przez STOLARKĘ na polski rynek okna KOMPACT, czyli drewniane jednoramowe z osłoną aluminiową. Posiadają one wszystkie zalety okien jednoramowych z drewna klejonego: dobrą ochronę przed zimnem, hałasem, opadami deszczu, łatwą obsługę, a dodatkowo została niebywale podniesiona ich trwa­łość. W Wołominie nazywamy je „wieczne okna”, gdyż ich alumi­niowa osłona powoduje, że prak­tycznie bez jakiejkolwiek konser­wacji z zewnątrz, mogą one funkcjonować nawet i sto lat. Okna z osłoną aluminiową naj­częściej znajdują zastosowanie w nowoczesnym budownictwie biurowym i hotelowym, ale przy­datne są również w budownic­twie mieszkaniowym, zwłaszcza w tych regionach kraju, gdzie występuje duże zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Dużą część produkcji STO­LARKI zajmuje również stolarka drzwiowa.

W Wołominie wy­twarzane są drzwi wejściowe, wewnętrzne (wewnątrzlokalowe), o podwyższonej odporności ogniowej, garażowe oraz balko­nowe (te ostatnie, z uwagi na ich konstrukcję zalicza się raczej do okien). Drzwi wejściowe wyko­nywane są na bazie drzwi płyto­wych obitych listwami (boaze­rią) bądź też z drewna litego. Poza drzwiami wymienianymi w katalogu wyrobów, można w Wołominie zamówić również każdy inny wymiar, także z łu­kami. przeszkleniem czy wzmocnionym zamkiem. Drzwi garażowe z kolei, to oprócz tradycyjnych, dwuskrzydłowych modeli, otwieranych na boki, także bramy segmentowe otwie­rane do góry, o konstrukcji zbli­żonej do aluminiowych bram ga­rażowych.

Największy wybór rodzajów katalogowych występuje w ofer­cie drzwi wewnętrznych STO­LARKI WOŁOMIN S.A. Podsta­wowe rodzaje to: drzwi płytowe malowane lub foliowane, drzwi płytowo-płycinowe (Classic lub Harvest) oraz drzwi fornirowane MILANO (płytowe) i VENEZIA (płycinowe). Wszystkie one mogą być szklone, wyposażone w szczebliny, ozdobne klamki i okucia. Kupowane są w komple­cie z ościeżnicą drewnianą o ta­kiej samej fakturze i kolorze oraz z ozdobną opaską, bądź też jako pojedyncze skrzydło drzwiowe, do zamontowania w już wbudo­wanej ościeżnicy.

Na szczególną uwagę zasłu­gują drzwi fornirowane, gdyż ja­kością uzyskiwanej faktury i różnorodnością deseni natural­nego drewna dorównują im jedynie wysokiej jakości meble. Najnowsze technologie pozyski­wania forniru umożliwiły nare­szcie powtarzalność wzorów i faktur nawet w dużych seriach, co odróżnia ten produkt od tych, które znaliśmy dotychczas. Drzwi fornirowane MILANO i VENEZIA są nowością roku 1997 i w najbliższym czasie nie spotkamy ich poza siecią sprze­daży wołomińskiej STOLARKI. Cieszą się one dużym uznaniem inwestorów, dbających o eksklu­zywny wygląd swoich pomie­szczeń. Dlatego właśnie woło­mińskie drzwi otwierają pokoje Teatru Wielkiego, hoteli „Sheraton” w Warszawie i „Gołębiew­ski” w Mikołajkach oraz wielu innych, prestiżowych firm, ban­ków i instytucji.

W najbliższym czasie duże wystawy wołomińskich wyrobów  obejrzeć będzie można na targach budowlanych w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Rzeszowie, Białymstoku, Bydgoszczy i Warszawie. Przez cały rok funkcjonują stałe ekspozycje STO­LARKI w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie oraz w siedzibie firmy w Wołominie. Wszystkich tych, którzy chcieliby bliżej poznać produkty STO­LARKI zapraszamy do zwiedzenia stałej ekspozycji w dziale marketingu (ul. Geodetów 2) oraz do sklepu firmowego znajdującego się na terenie zakładu. Przypominamy, że mieszkańcy naszego rejonu, budujący nowe domy mogą skorzystać tu ze specjalnych upustów cenowych.

Robert Kloss

Wieści Podwarszawskie nr 2/1997