Rys Historyczny

Pod koniec lat 40-tych postanowiono na szczeblu rządowym, by pod Warszawą powstał nowoczesny zakład stolarki, który miał zaopatrywać odbudowującą się i rozbudowującą Warszawę w duże ilości okien i drzwi. Jako miejsce lokalizacji wybrano Wołomin. W 1949r., położono pierwsze fundamenty zakładu pod nazwą Kombinat Drzewny Stolarki Budowlanej Wołomin. Na kierownika tej inwestycji powołano inż. Mieczysława Oporczyńskiego, który już w 1951 roku uruchomił małą stolarnię usługową, pracującą na potrzeby budowy.

W maju 1953r. Zakłady Stolarki Budowlanej zostały oficjalnie oddane do użytku. Była to wielka uroczystość z udziałem sekretarzy PZPR, dygnitarzy lokalnych i z ministerstwa.

Pierwszym dyrektorem zakładu został inż. Jan Miller, a następnie w roku 1958 stanowisko to objął inż. Mieczysław Rzęsa. W niedługim czasie zakład stolarki uzyskał czołową pozycję w kraju w środowisku producentów okien i drzwi. W latach 60- tych przedsiębiorstwo włączone zostało w skład Zrzeszenia „Stolbud”. W roku 1969 zakładem kierował inż. Bronisław Jurkiewicz. Zakład rozwijał się i rozbudowywał, w latach 60 i 70 zatrudniał ponad 2 tys. pracowników. Był jednym z największych tego typu zakładów w całej Polsce, produkowane wyroby były dość dobrej jakości, a zapotrzebowanie na nie było bardzo duże. Lata osiemdziesiąte to dalsza modernizacja i zwiększanie produkcji.   Jednak mimo tego zakład coraz bardziej odczuwał wówczas kłopoty ze starzejącym się , wyeksploatowanym w dużej części parkiem maszynowym. Wśród kierownictwa zakładu i pracowników coraz bardziej dojrzewała myśl o nieuchronności zmian, które mogłyby spowodować modernizację zakładu, wprowadzenie nowych technologii i wyrobów oraz wzrost wydajności pracy.

W okresie przemian ustrojowych na początku lat 90-tych pracownicy zakładu dążyli do jego prywatyzacji i usamodzielnienia. W 1992 roku załoga wypowiedziała się w referendum za przejęciem firmy i w tym samym roku zawiązała spółkę „Zakład Stolarki Budowlanej S.A.”.  W grudniu 1992 roku spółka podpisała ze Skarbem Państwa umowę o wzięcie w leasing mienia dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego. Po trzech latach samodzielnego gospodarowania i spłaceniu części rat leasingowych w dniu 14 grudnia 1995 r. nastąpiło przeniesienie dzierżawionego majątku na rzecz spółki.

Prezesem Spółki został mgr inż. Leszek Mazurkiewicz. W tamtym czasie zakład zmienił się nie do poznania. Sprywatyzowane przedsiębiorstwo wykazywało od początku znaczną dynamikę wzrostu wartości produkcji i wydajności pracy, przy zachowaniu w miarę stabilnego zatrudnienia. W ciągu czterech pierwszych lat działalności wymieniono prawie 90% parku maszynowego inwestując w nowoczesne, ergonomiczne i energooszczędne linie technologiczne służące poprawie jakości produkcji, zwiększenia wydajności pracy, usprawnienia dystrybucji wyrobów i zmniejszenia uciążliwości zakładu dla środowiska naturalnego. W 1996 roku spółka uhonorowana została przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa odznaką „Zasłużony dla budownictwa”- najwyższym odznaczeniem resortowym. W 1998 roku firma przyjęła nową nazwę „Stolarka Wołomin S.A.”.

Od początku swego istnienia firma równorzędnie traktowała produkcję zarówno okien jak i drzwi. W związku ze zmianą technologii budownictwa zaczęła występować sezonowość  w sprzedaży wyrobów. Podjęto, więc decyzję o budowie od podstaw zakładu produkcji warstwowych podłóg drewnianych.

W 1999 roku nastąpiło uruchomienie produkcji tych wyrobów. Zakład przeznaczył również ogromne kwoty na zakup urządzeń służących ochronie środowiska. Zakupiono między innymi nowoczesne linie obróbki maszynowej i wykończenia, podnoszące jakość produkowanych wyrobów.

Zakład otrzymał „Świadectwo Czystszej Produkcji”. W 1999 roku spółka uzyskała certyfikat potwierdzający wprowadzenie systemu zarządzania jakością, zgodnie z wymogami normy ISO 9002. W 2001 roku zarząd spółki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskiem i sprawami BHP, zgodnie z wymaganiami normy PN- EN- ISO 14001 i PN- N 18001. W 2003 roku firma certyfikująca PCBC, przeprowadziła audyt zewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i sprawami BHP.

W 2005 roku firma Stolarka Wołomin S.A. uzyskała tytuł Budowlanej Marki Roku  w kategorii „Okna”, przyznany na podstawie ogólnopolskich, reprezentatywnych badań”.  W 2006 roku Stolarce Wołomin przyznano wyróżnienie w Rankingu Marek Budowlanych   w kategorii „Okna Elewacyjne”.

W 2006 roku zmienił się po raz kolejny zarząd firmy i zaczął się etap restrukturyzacji spółki. Prezesem Spółki został Jan Mikos. Zostały wprowadzone nowe produkty zarówno w segmencie okien z drewna, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, jak i podłóg z drewna oraz nacisk na politykę pro sprzedażową. „Cały proces produkcji przebiega zgodnie z najwyższymi standardami jakości i ochrony środowiska: ISO 9001, ISO 18001 i ISO 14001”.

W roku 2007 firma zatrudniała jeszcze około 700 osób. W tym samym roku Stolarka Wołomin otrzymała nagrodę przyznaną przez konsumentów– firma zajęła pierwsze miejsce i zdobyła Złoty Laur Klienta 2007 w kategorii „Okna drewniane oraz trzecie miejsce i Brązowy Laur Klienta 2007 w kategorii „Drzwi”.

Rok 2009 był dla firmy rokiem bardzo ważnym i przełomowym. W województwie pomorskim w Lęborku został utworzony nowy odział Stolarki Wołomin S.A., Wymagało to dużego zaangażowania, cierpliwości i poświęcenia pracowników firmy z Wołomina, gdyż to oni musieli wprowadzić wszystkich „nowych” pracowników w Lęborku. W oddziale w Lęborku znajdowała się cała produkcja i wszystkie działy niezbędne do funkcjonowania firmy, w związku z czym etap polityki personalnej był bardzo ważny. Poszukiwano pracowników niemalże na każde stanowisko w firmie Stolarka Wołomin S.A. w oddziale Lębork.

Produkty Stolarki Wołomin S.A. były znane w całej Polsce i zagranicą. W samej Warszawie produkty Stolarki Wołomin zostały zakupione przez hotel Sheraton, hotel Polonia Palace, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Giełdę Papierów Wartościowych, siedzibę Agory, czy Pałacu Prezydenckim. Mimo wieloletniej tradycji, modernizacji zakładu, wprowadzeniu nowoczesnego parku maszynowego, wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, ogromnemu zaangażowaniu ludzi, a na koniec restrukturyzacji zakładu Stolarka Wołomin S.A. w roku 2010 zakończyła swą działalność.