1996 Stolarka ze Srebrnym Asem

Rekomendując w lutym tego roku Zakład Stolarki Budowlanej WOŁOMIN S.A. do nagrody „Srebrnego Asa”, przekonani byliśmy o trafności tego wyboru. Opinię naszą podzieliło również jury PolishPromotionCorporation.

Stolarka ze Srebrnym Asem

6 marca na konferencji prasowej PolishPromotionCorporation ogłoszono listę laureatów XIII już edycji tego konkursu, która okazała się szczęśliwą dla:

♦             Zakładu Stolarki Budowlanej WOŁOMIN S.A.
♦             Huty Szkła JAROSŁAW S.A.
♦             Zakładów Przemysłu Owocowo – Warzywnego „ŁOWICZ”
♦             Zakładów Przemysłu Odzieżowego „MODENA” S.A.
♦             Starogardzkich Zakładów Przemysłu Spirytusowego „POLMOS”
♦             Miesięcznika Nadawców Radiowych „RADIO-LIDER”
Tradycyjnie już przyznano również dwa honorowe Srebrne Asy dla wybitnych przedstawicieli kultury polskiej. Tym ra­zem uhonorowani zostali:

♦             Zbigniew Horbowy – profesor PWSSP we Wrocławiu
♦             Marcin Bronikowski – śpiewak operowy

Halina Oczkowska, prezes PPC, nazwała obecną edycję „szklaną”, gdyż wyroby większości laureatów związane są ze szkłem. Poinformowała również o coraz większej konkurencji kandydatów do nagrody „Srebrnego Asa”, np. w branży sto­larki budowlanej, gdzie wygrała nasza „Stolarka”, zgłoszo­nych było aż siedmiu różnych producentów. A oto krótkie charakterystyki laureatów:

Marcin Bronikowski – 28-letni artysta operowy. Po ukoń­czeniu szkół muzycznych w Warszawie, studiował w latach 1987-92 w sofijskiej Akademii Muzycznej.” Tam też, w Operze Sofijskiej debiutował w roli Figara w „Cyruliku Sewilskim”. Za największe dotychczas swoje osiągnięcie Marcin uważa wygranie konkursu śpiewaków w Pamplonie w Hiszpanii, gdzie przewodniczącym jury był sam Jose Carreras. Pomimo młodego wieku nasz młody baryton zyskał sobie uznanie ko­neserów muzyki zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii, Belgii, Włoszech i RPA.

Zbigniew Horbowy – artysta-plastyk, profesor Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Materiałem dla twórczości pana Zbigniewa jest szkło. Profesor dementuje plotki, jakoby w jego żyłach zamiast krwi płynęło szkło, choć przyznaje, że całe jego dorosłe życie upłynęło wśród tego ma­teriału. Prace profesora Horbowego prezentowane są w wielu liczących się muzeach na całym świecie. Dziś Zbigniew Hor­bowy zajmuje się również wzornictwem przemysłowym w zakresie opakowań szklanych.

Radio-Lider – specjalistyczny miesięcznik, kierowany do nadawców radiowych, których jest już w Polsce ponad 150, a 180 dalszych czeka wciąż na swoje koncesje. Co miesiąc na 32 kolorowych kolumnach, ukazuje się w nakładzie 1500 eg­zemplarzy, rozsyłanym bezpośrednio do stacji radiowych,

nadawców radiowych, których jest już w Polsce ponad 150, a 180 dalszych czeka wciąż na swoje koncesje. Co miesiąc na 32 kolorowych kolumnach, ukazuje się w nakładzie 1500 eg­zemplarzy, rozsyłanym bezpośrednio do stacji radiowych, stu­diów nagrań i agencji reklamowych. Radio-Lider publikuje ar­tykuły polskich, europejskich i amerykańskich specjalistów w dziedzinie marketingu, zarządzania, reklamy w stacjach ra­diowych oraz najnowszych zdobyczy techniki radiowej.

Polmos-Starogard Szczeciński – firma kontynuuje tradycje założonej przed 150 laty w Starogardzie, wytwórni wódek Winkelhausena. Wśród Polmosów zajmuje wysokie, piąte miejsce. Polmos-Starogard wykupił prawa własności do zna­nej w świecie marki przedwojennej, lwowskiej wytwórni Baczewskiego. Najbardziej znane wyroby ze Starogardu to Jazz, Piolunówka, Krupnik, Monopolowa, Altvater i Dwór Artusa. Na pytanie, kiedy najlepiej jest pić wódkę, dyrektor Jerzy Jakubus odpowiada, że jego wódki można pić zarówno przed, w trakcie, jak i po posiłku.

Modena S.A. – w tym poznańskim zakładzie od 1906 roku szyto mundury dla wojska. Po wojnie stopniowo wprowadza­no odzież „cywilną”. Już w latach 70-tych „Modena” produ­kowała na eksport, głównie do RFN – zdobyła sobie tam duże uznanie partnerów. Obecnie 93 proc. produkcji to szycie usłu­gowe na zlecenie kontrahentów zachodnioeuropejskich. W tym roku zakład chce wyprodukować 500 000 sztuk odzieży na eksport i 55 000 na rynek krajowy. Modena zatrudnia 1500 osób z czego 84 proc. to kobiety.

ZPOW Łowicz – znany przede wszystkim dzięki dżemom niskosłodzonym, które wytwarza już w 16 smakach oraz so­kom „Fortuna”. W Łowiczu produkuje się również napoje owocowe, przetwory pomidorowe, sosy, wina, konserwy warzywno-mięsne i mrożonki. Codziennie wyjeżdża z zakładu 250 ton gotowych wyrobów. Firma, należąca do holdingu Agros, niebawem zostanie sprywatyzowana.

Huta Szkła Jarosław S.A. – najnowocześniejsza obecnie polska huta szkła, produkująca rocznie ponad 1,2 mld sztuk butelek i słoików. Zakład, należący w 40 proc. do amerykań­skiego koncernu Owens Illinois, ma pełny portfel zamówień na najbliższe dwa lata. 20 proc. produkcji kierują na eksport, głównie do Niemiec i WNP. W Jarosławiu wprowadzane są obecnie procedury przygotowawcze do uzyskania certyfikatu ISO 9001, co dodatkowo zwiększy ich konkurencyjność na rynku europejskim.

Wołomińskiej „Stolarki” nie musimy w tym miejscu przedstawiać, a na konferencji prasowej godnie reprezento­wał ją prezes Leszek Mazurkiewicz, który zapewnił, że wpro­wadzane w tym roku nowe wzory drzwi oraz coraz wyższa jakość wyrobów z Wołomina, zasłużą sobie już nie tylko na Srebrnego, ale także na Złotego, a nawet Bursztynowego Asa. Wołomińskie okna i drzwi, prezentowane na towarzyszącej konferencji wystawie wyrobów, cieszyły się ogromnym zain­teresowaniem obecnych na sali dziennikarzy. Niektórzy z nich już zapowiedzieli swoją wizytę w Wołominie.

„Stolarka”, odbierając 14 marca statuetkę „Srebrnego Asa” z rąk premiera rządu RP, w historycznych salach Pałacu Wilanowskiego, znajdzie się w doborowym gronie. Laureaci XIII edycji tego konkursu reprezentują przedsiębiorstwa za­trudniające ogółem prawie 5000 pracowników, zamykające ubiegły rok przychodami łącznymi rzędu 7 bilionów starych złotych.

„Stolarka”, jedno z trzystu największych polskich przedsiębiorstw, zaczyna wreszcie zajmować należną sobie pozycję wśród najlepszych producentów w naszym kraju. To, że wyroby z Wołomina są dobre jakościowo, to my już wiemy, ale zaczyna to wreszcie docierać także do odbiorców w całym kraju. „Srebrny As” jest tego potwierdzeniem.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich pracowników zakła­du n a ręce Prezesa Mazurkiewicza złożył w imieniu redakcji „Wieści Podwarszawskich”

Robert Kloss

WIEŚCI PODWARSZAWSKIE Nr 11 (265) • ROK VI- 17 marca 1996